چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فردوس آقا گل زاده
زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی( 2013)
به کوشش: فردوس آقا گل زاده   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

15.95 دلار
فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی( 2013)
نویسنده: فردوس آقا گل زاده   

ناشر: علمی

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر

22.50 دلار
فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در زبان انگلیسی (توصیفی – تحلیلی)( 2014)
نویسنده: فردوس آقا گل زاده    حسین داوری   

ناشر: علمی

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر

31.00 دلار
زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان: از دانش نظری بسوی شرکت های دانش بنیان( 2015)
نویسنده: فردوس آقا گل زاده   

ناشر: علمی

موضوع:
آموزش زبان فارسی

34.95 دلار
الگوی خلاق آموزه های زبان شناسی در تحلیل آراء قضایی( 2016)
نویسنده: فردوس آقا گل زاده    فائزه فرازنده پور   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
حقوق

22.50 دلار
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی( 2016)
به کوشش: فردوس آقا گل زاده   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

26.95 دلار