چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مهرداد نغزگوی کهن
زبان های ایرانی: مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی( 2013)
به کوشش: مهرداد نغزگوی کهن   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

15.95 دلار
فرهنگ توصیفی زبان شناسی تاریخی( 2014)
نویسنده: مهرداد نغزگوی کهن   
با همکاری: شادی داوری   

ناشر: علمی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

36.00 دلار
جشن نامه دکتر کورش صفوی( 2015)
به اهتمام: محمد راسخ مهند    مهرداد نغزگوی کهن   

ناشر: سیاهرود

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

31.00 دلار
زبان فارسی در گذر زمان: مجموعه مقالات (مجموعه 20 مقاله)( 2016)
نویسنده: مهرداد نغزگوی کهن   

ناشر: کتاب بهار

موضوع:
مقالات ادبی

29.95 دلار
زبان فارسی در گذر زمان: مجموعه مقالات (مجموعه 9 مقاله)( 2016)
نویسنده: مهرداد نغزگوی کهن    شادی داوری   

ناشر: کتاب بهار

موضوع:
مقالات ادبی

22.50 دلار
افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری شدگی( 2017)
نویسنده: مهرداد نغزگوی کهن    شادی داوری   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
آموزش زبان فارسی

33.00 دلار