چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سید علی آل داوود
دیوان اشعار یغمای جندقی( 2005)
نویسنده: ابوالحسن بن ابراهیم قلی یغمای جندقی   
به تصحیح و اهتمام: سید علی آل داوود   
مقدمه: ابراهیم باستانی پاریزی   

ناشر: توس

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

38.50 دلار
نامه ها ( 1983)
نویسنده: ابوالحسن بن ابراهیم قلی یغمای جندقی   
به تصحیح: سید علی آل داوود   

ناشر: توس

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

35.95 دلار
اسناد و نامه های امیرکبیر( 2011)
نویسنده: سید علی آل داوود   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
قاجاریه

29.95 دلار
خلیج فارس و خوزستان( 2012)
نویسنده: سلطان علی سلطانی   
به کوشش: سید علی آل داوود   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

26.50 دلار
کتاب و کتابشناسی در نوشته های حبیب یغمایی( 2015)
به کوشش: سید علی آل داوود   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
کتاب شناسی
کتاب، کتابخانه و کتابداری

27.50 دلار
نایب حسین کاشانی در خور بیابانک( 2015)
نویسنده: سید علی آل داوود   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

202.00 دلار
یغما (مجله ماهانه تاریخی، ادبی و هنری): سال اول – 1327 ( 2015)
نویسنده: حبیب یغمایی   
به کوشش: سید علی آل داوود   

ناشر: مگستان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

47.50 دلار
یغما (مجله ماهانه تاریخی، ادبی و هنری): سال دوم - 1328( 2015)
نویسنده: حبیب یغمایی   
به کوشش: سید علی آل داوود   

ناشر: مگستان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

47.50 دلار
یغما (مجله ماهانه تاریخی، ادبی و هنری): سال سوم – 1329( 2015)
نویسنده: حبیب یغمایی   
به کوشش: سید علی آل داوود   

ناشر: مگستان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

47.50 دلار
یغما (مجله ماهانه تاریخی، ادبی و هنری): سال چهارم – 1330( 2015)
نویسنده: حبیب یغمایی   
به کوشش: سید علی آل داوود   

ناشر: مگستان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

48.95 دلار