چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
میر تقی الدین کاشانی
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان)( 2005)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
به کوشش: عبدالعلی ادیب برومند    محمد حسین نصیری کهنمویی   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

47.50 دلار
خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش قم و ساوه)( 2013)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
تصحیح و تحقیق: علی اشرف صادقی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

22.00 دلار
خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش شیراز و نواحی آن)( 2013)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
مصحح: نفیسه ایرانی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

25.50 دلار
خلاصه الاشعار و زبده الافکار (مجموعه 6 جلدی)( 2014)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
به اهتمام: یوسف بیگ باباپور   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی
تذکره ها

195.00 دلار
خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش هایی از رکن اول تا چهارم) (مجموعه 3 جلدی)( 2014)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تذکره ها

185.00 دلار
خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش خراسان)( 2014)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
تصحیح: عبدالعلی ادیب برومند    محمد حسین نصیری کهنمویی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

47.95 دلار
خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن)( 2016)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
تصحیح و تحقیق: رقیه بایرام حقیقی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

32.50 دلار
خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)( 2016)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
تصحیح: علی میر افضلی   

ناشر: مرکز پژوهش میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

34.95 دلار
تذکره خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش شعرای دارالسلطنه قزوین)( 2017)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
تصحیح: سعید فرمانی   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تذکره ها

28.95 دلار