چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سید علی آل داود
ارج نامه حبیب یغمایی( 2006)
تالیف و تدوین: سید علی آل داود   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

31.95 دلار
در محضر شیخ فضل الله نوری: اسناد حقوقی عصر ناصری (مجموعه دو جلدی)( 2006)
به کوشش: منصوره اتحادیه    سعید روحی   
پیشگفتار: سید علی آل داود   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد
اسناد و مدارک تاریخی

55.00 دلار
نامه های امیرکبیر (به انضمام نوادر الامیر)( 2005)
تصحیح و تدوین: سید علی آل داود   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

25.50 دلار
هفت اقلیم کتاب (یکصد مقاله در کتابشناسی و نقد کتاب)( 2006)
نویسنده: سید علی آل داود   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
کتاب، کتابخانه و کتابداری

44.95 دلار
تاج القصص (مجموعه دو جلدی)( 2007)
نویسنده: ابونصراحمد بن محمد بخاری   
مقدمه و تصحیح: سید علی آل داود   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

90.50 دلار
شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی)( 2008)
سروده: هاتفی خرجردی   
مقدمه و تصحیح: سید علی آل داود   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

11.95 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی، جلد دوم: ت- ث( 2008)
تحت نظر: سید علی آل داود    احمد سمیعی (گیلانی)    رضا سید حسینی   
به سرپرستی: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

76.00 دلار
دیوان اشعار صفایی جندقی( 2009)
سروده: میرزا احمد صفایی جندقی   
تحقیق و تصحیح: سید علی آل داود   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

51.50 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی: جلد اول( 2006)
زیر نظر: سید علی آل داود    احمد سمیعی (گیلانی)    رضا سید حسینی   
به سرپرستی: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

63.00 دلار
سفینه مراثی و نوحه ها: آثاری از یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او( 2010)
به تصحیح و اهتمام: سید علی آل داود   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

46.00 دلار