چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
ابوالقاسم فردوسی
شاهنامه فردوسی (چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا مشهور به شاهنامه لندن)( 2005)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
نسخه برگردانان: ایرج افشار    محمود امید سالار   

ناشر: طلایه

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

239.95 دلار
شاهنامه فردوسی (متن کامل بر اساس چاپ مسکو در یک جلد)( 2004)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
به کوشش: سعید حمیدیان   

ناشر: قطره

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

38.50 دلار
شاهنامه: متن آسان خوان (مجموعه 4 جلدی)( 2004)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
مصحح: ژول مول   
به اهتمام: پرویز اذکایی   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

120.00 دلار
شاهنامه(مجموعه دو جلدی بر پایه چاپ مسکو)( 2003)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
با: کشف الابیات   

ناشر: هرمس

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

77.50 دلار
شاهنامه از روی دستنویس موزه فلورانس(جلد سوم)( 2014)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
گزارش ابیات و واژگان دشوار: عزیز الله جوینی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

52.50 دلار
شاهنامه فردوسی:متن انتقادی از روی چاپ مسکو (دوره چهار جلدی)( 2003)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
به اهتمام: سعید حمیدیان   

ناشر: قطره

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

146.00 دلار
شاهنامه فردوسی (مجموعه پنج جلدی)( 2002)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
مصحح: مصطفی سیفی کار جیحونی   

ناشر: شاهنامه پژوهی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

230.00 دلار
شاهنامه از دست نویس موزه فلورانس (جلد ششم)( 2015)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
گزارش واژگان دشوار: عزیزالله جوینی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

55.00 دلار
داستان زال و رودابه: از دستنویس موزه فلورانس( 2009)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
گزارش ابیات و واژگان دشوار: عزیزالله جوینی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

35.00 دلار
شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس (جلد پنجم)( 2011)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
گزارش ابیات و واژگان دشوار: عزیزالله جوینی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

55.00 دلار