چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حمیرا زمردی
نقد تطبیقی اساطیر در شاهنامه، خمسه نظامی و منطق الطیر( 2003)
نویسنده: حمیرا زمردی   

ناشر: زوار

موضوع:
اساطیر ایران

31.95 دلار
نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی( 2008)
نویسنده: حمیرا زمردی   

ناشر: زوار

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

30.50 دلار
تاریخ تحلیلی زبان فارسی( 2011)
نویسنده: حمیرا زمردی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

20.95 دلار
نظریه نشانه شناسی حروف در متون فارسی( 2013)
نویسنده: حمیرا زمردی   

ناشر: زوار

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

26.00 دلار
حدیقه الحقیقه: گزینش و گزارش از تمام باب های حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی( 2014)
نویسنده: حمیرا زمردی   

ناشر: میترا

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

27.50 دلار
نظریه ناسازه ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح های عارفان( 2016)
نویسنده: حمیرا زمردی   

ناشر: زوار

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

28.95 دلار