چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمود امید سالار
شاهنامه فردوسی (چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا مشهور به شاهنامه لندن)( 2005)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
نسخه برگردانان: ایرج افشار    محمود امید سالار   

ناشر: طلایه

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

239.95 دلار
جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی( 2002)
نویسنده: محمود امید سالار   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
مقالات ادبی

42.00 دلار
هزار حکایت صوفیان و ...( 2003)
از: نویسنده ناشناخته   
نسخه برگردانان: ایرج افشار    محمود امید سالار   

ناشر: طلایه

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

44.95 دلار
مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال( 2002)
نویسنده: احمد بن احمد بن احمد دمانیسی سیواسی   
نسخه برگردانان: ایرج افشار    محمود امید سالار   

ناشر: طلایه

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

38.50 دلار
مجمل التواریخ و القصص (چاپ عکسی)( 2001)
نویسنده: نوه ابن شادی همدانی   
نسخه برگردانان: ایرج افشار    محمود امید سالار   

ناشر: طلایه

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

38.50 دلار
علی نامه: منظومه ای کهن(نسخه عکسی)( 2009)
سراینده: ناشناس   
مقدمه: محمد رضا شفیعی کدکنی    محمود امید سالار   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

190.00 دلار
هدایة المتعلمین فی الطب (چاپ عکسی)( 2008)
نویسنده: ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری   
به کوشش: ایرج افشار    محمود امید سالار    نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: بهرام

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

242.50 دلار
تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار: تاریخ وصاف/چاپ عکسی( 2009)
تالیف: شرف الدین عبدالله یزدی   
به کوشش: ایرج افشار    محمود امید سالار    نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: طلایه

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

246.50 دلار
تاریخ هرات (دستنوشتی نویافته)( 2008)
نویسنده: عبدالرحمن بن عبدالجبار فامی هروی   
مقدمه: محمد حسن میرحسینی    محمد رضا ابوئی مهریزی   
پیشگفتار: ایرج افشار   
ترجمه مقدمه به انگلیسی: محمود امید سالار   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

42.00 دلار