چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دانشگاه تهران
حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة( 2004)
نویسنده: ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی   
تصحیح: محمد تقی مدرس رضوی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

44.95 دلار
شاهنامه از روی دستنویس موزه فلورانس(جلد سوم)( 2014)
نویسنده: ابوالقاسم فردوسی   
گزارش ابیات و واژگان دشوار: عزیز الله جوینی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

52.50 دلار
اقبالنامه نظام گنجوی (متن علمی و انتقادی)( 2002)
نویسنده: الیاس بن یوسف نظامی   
مصحح: برات زنجانی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

30.50 دلار
تحقیق درباره ادبیات غنایی ایران و انواع شعر غنایی( 2007)
نویسنده: اسماعیل حاکمی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

16.00 دلار
رحمت و غضب الهی در مثنوی معنوی( 2007)
نویسنده: حمیده حجازی   
مقدمه فارسی و انگلیسی: دکتر مهدی محقق   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

20.00 دلار
منظومه های غنائی ایران( 2005)
نویسنده: لطفعلی صورتگر   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

12.50 دلار
شعر فارسی در عهد شاهرخ (آغاز انحطاط در شعر فارسی)( 2004)
نویسنده: احسان یارشاطر   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

17.50 دلار
مقایسه زبان حماسی و غنایی (با تکیه بر خسرو شیرین و اسکندرنامه نظامی)( 2004)
نویسنده: زهرا پارساپور   
همراه با: یک عدد CD   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجه ای( 2002)
نویسنده: برات زنجانی   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار
منشآت خاقانی( 2005)
نویسنده: افضل الدین بدیل بن علی خاقانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

37.00 دلار