چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
گل آذین
در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ های دیگر نگریستن: سی گفتار درباره فرهنگ( 2009)
نویسنده: علی بلوکباشی   

ناشر: گل آذین

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

59.95 دلار
زنان و سروده هایشان در گستره فرهنگ مردم ایران زمین( 2010)
نویسنده: صادق همایونی   

ناشر: گل آذین

موضوع:
زنان

26.95 دلار
شکرستان: نگاهی به آثار زنان در نشریات طنز( 2011)
نویسنده: رویا صدر   

ناشر: گل آذین

موضوع:
هجو، طنز و هزل

15.50 دلار
رویای من این است: داستان های کودکان کار( 2013)
گردآوری: فریبا منتظر ظهور   

ناشر: گل آذین

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : داستان و رمان

15.00 دلار
چند کاوش در سیاست و جامعه( 2015)
نویسنده: فریبرز رئیس نیا   

ناشر: گل آذین

موضوع:
سیاست

22.50 دلار
جنسیت و آگاهی تاریخی( 2015)
نویسنده: عباس محمدی اصل   

ناشر: گل آذین

موضوع:
زنان

22.50 دلار
پرده نشینان عهد ناصری: نگاهی به حیات اجتماعی زنان در عهد قاجار( 2017)
نویسنده: پریسا کدیور   

ناشر: گل آذین

موضوع:
قاجاریه

32.50 دلار
منش روشنفکری( 2018)
نویسنده: فریبرز رئیس دانا   

ناشر: گل آذین

موضوع:
جامعه شناسی

24.95 دلار
کمون زندان: روایتی تاریخی با رویکرد جامعه شناختی از کمون زندان در دوره پهلوی دوم( 2018)
مقدمه: فریبرز رئیس دانا   
نویسنده: علیرضا اسکندریون    گلشید کریمیان   

ناشر: گل آذین

موضوع:
دوره پهلوی

31.00 دلار
راهی به هزارتوی رمان نو در آثاری از روی گری یه، ساروت، کوندرا( 2008)
نویسنده: جواد اسحاقیان   

ناشر: گل آذین

موضوع:

35.00 دلار