چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
جوامع الحکایات و لوامع الروایات (متن انتقادی/مجموعه 4 جلدی)( 2007)
نویسنده: سدیدالدین محمد عوفی   
مقابله و تصحیح: مصفا (کریمی) دکتر امیربانو   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

164.50 دلار
مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار (جلد اول)( 2007)
نویسنده: سهیلا صارمی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

37.00 دلار
ظفرنامه (جلد چهارم: قسم احکامیه)( 2008)
نویسنده: حمد الله بن ابی بکر مستوفی   
مقدمه، تصحیح و توضیح: روح انگیز کراچی   
زیر نظر: مهدی مداینی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

42.00 دلار
جوامع الحکایات و لوامع الروایات (جزء دوم از قسم اول)( 2008)
نویسنده: محمد بن محمد عوفی   
تصحیح و مقابله: امیر بانو مصفا   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

44.95 دلار
شیعیان خوجه در آیینه تاریخ( 2008)
نویسنده: زهرا روغنی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
اسلام : مذاهب و فرقه ها

18.95 دلار
تاریخ ادب فارسی در پاکستان (مجموعه 2 جلدی)( 2008)
نویسنده: ظهورالدین احمد   
ترجمه، تحشیه و تدوین: شاهد چوهدری   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

74.95 دلار
سفرنامه لرستان و خوزستان( 2003)
نویسنده: حسنعلی خان افشار   
تصحیح و پژوهش: حمید رضا دالوند   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
سفر نامه ها

18.95 دلار
گزارش پژوهش های ملی ایران و جهانی شدن( 2008)
به اهتمام: مهدی گلشنی    رضا غلامی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

16.00 دلار
بستان العقول فی ترجمان المنقول( 2008)
نویسنده: محمد بن محمود زنگی بخاری   
به کوشش: محمد تقی دانش پژوه    ایرج افشار   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

20.00 دلار
مجمل الحکمه: ترجمه گونه ای کهن از رسائل اخوان الصفا( 2008)
به کوشش: محمد تقی دانش پژوه    ایرج افشار   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
آثار فیلسوفان

34.50 دلار