چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن
اسناد معماری ایران، دفتر دوم: کتابچه املاک اینجوی فارس(عربی)( 2010)
تصحیح: ایرج افشار    عمادالدین شیخ الحکمایی   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

50.00 دلار
خانه موسوی: میراث معماری روستایی گیلان؛ جلگه غرب(1)( 2010)
زیر نظر: محمود طالقانی   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
معماری

64.50 دلار
خانه محتشم طلب: میراث معمای روستایی گیلان؛ جله غرب(2)( 2010)
زیر نظر: محمود طالقانی   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
معماری

64.50 دلار
هندسه خیال و زیبایی: پژوهشی در آرای اخوان الصفا درباره حکمت هنر و زیبایی( 2009)
نویسنده: حسن بلخاری   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
هنرهای گوناگون

18.50 دلار
فرهنگ شاهنامه(مجموعه دوجلدی)( 2011)
نویسنده: علی رواقی   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر

138.50 دلار
کتابشناسی ادبیات دوره صفویه( 2011)
نویسنده: ابوالقاسم رادفر   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
کتاب شناسی

31.95 دلار
ایلات بختیاری و لرستان: مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایر ایران (1)( 250)
به کوشش: دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در ایران

22.00 دلار
هنر تاریخی پنجکنت: نقاشی و پیکرتراشی( 2012)
نویسنده: الکساندر بلنیتسکی   
ترجمه: عباس علی عزتی   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:

32.50 دلار
مجموعه مقالات خوشنویسی مکتب شیراز( 2012)
به کوشش: حمید رضا قلیچ خانی   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
خط و خطاطی
هنرها

32.50 دلار
حاجی ملا عبدالکریم جناب قزوینی و نقش وی در موسیقی قاجار( 2011)
نویسنده: سید حسین میثمی   

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

موضوع:
موسیقی ایرانی

22.95 دلار