چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهرن - دانشگاه مک گیل
مکتب جنیدیه؛ ریشه ها و اندیشه ها( 2008)
نویسنده: مهدی رضائی   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهرن - دانشگاه مک گیل

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

50.00 دلار
کامل الصناعة الطبیة /جلد اول( 2009)
نویسنده: علی بن عباس مجوسی اهوازی   
ترجمه: سید محمد خالد غفاری   
مقدمه: مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهرن - دانشگاه مک گیل

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

51.50 دلار
دستور زبان فارسی: مقدمه قاموس المعارف( 2009)
نویسنده: میرزا محمد علی مدرس تبریزی   
به اهتمام: حمیده حجازی   
مقدمه: جعفر سبحانی تبریزی    مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهرن - دانشگاه مک گیل

موضوع:
زبان فارسی

34.50 دلار
فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو: مجلد دوم( 2009)
به اهتمام: مهدی محقق    کبری بستان شیرین   
بازبینی و اصلاح: مهدی نوریان   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهرن - دانشگاه مک گیل

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر

55.00 دلار