چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
طهوری
برزوی طبیب و منشاء کلیله و دمنه( 2003)
نویسنده: فرانسوا دو بلوا   
مترجم: دکتر صادق سجادی   

ناشر: طهوری

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

17.50 دلار
هشت کتاب( 2004)
نویسنده: سهراب سپهری   

ناشر: طهوری

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : شعر

25.50 دلار
سهراب، مرغ مهاجر( 2003)
نویسنده: پریدخت سپهری   

ناشر: طهوری

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

9.95 دلار
داستان بهرام چوبین( 2004)
نویسنده: آرتور امانوئل کریستن سن   
مترجم: منیژه احدزادگان آهنی   

ناشر: طهوری

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

10.50 دلار
شعر در ایران پیش از اسلام( 2004)
نویسنده: محسن ابوالقاسمی   

ناشر: طهوری

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

12.50 دلار
منتخب اللطایف( 2007)
نویسنده: رحم علی خان ایمان   
تصحیح و توضیح: حسین علیزاده    مهدی علیزاده   

ناشر: طهوری

موضوع:
تذکره ها

55.00 دلار
پژوهش های ایرانی باستان و میانه( 2007)
نویسنده: بدرالزمان قریب   
به کوشش: محمد شکری فومشی   

ناشر: طهوری

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

25.50 دلار
کاوه آهنگر و درفش کاویانی( 2005)
نویسنده: آرتور کریستن سن   
مترجم: منیژه احد زادگان آهنی   

ناشر: طهوری

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

7.00 دلار
آریاها و ناآریاها در چشم انداز کهن تاریخ ایران( 2004)
نویسنده: رقیه بهزادی   

ناشر: طهوری

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

9.95 دلار
ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس( 2004)
نویسنده: یوزف مارکوارت   
مترجم: دکتر مریم میراحمدی   

ناشر: طهوری

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

20.00 دلار