چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
گزارش ملی آموزش عالی تحقیقات و فناوری 1386( 2008)
نویسنده: یوسف محمد نژاد عالی   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

39.00 دلار
گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1390( 2011)
تدوین: رضا نوروز زاده    مژگان مهرپور   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

25.50 دلار
گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1391( 2014)
گردآوری: رضا نوروز زاده   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

31.95 دلار
آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391( 2014)
گردآوری: رضا منیعی   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

29.95 دلار
اطلس ملی آموزش عالی سالهای تحصیلی 1392-1388 ( 2015)
نویسنده: سیما بوذری   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

24.95 دلار
آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393 (به همراه یک عدد سی دی)( 2016)
نویسنده: محمد سعیدی    داود جعفری   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

36.00 دلار
گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1392( 2016)
تدوین: رضا منیعی   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

36.00 دلار
آمار آموزش عالی ایران، سال تحصیلی 95-1394 (همراه با لوح فشرده)( 2017)
تهیه کننده: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

37.50 دلار
آمار آموزش عالی ایران، سال تحصیلی 96-1395 (همراه با لوح فشرده)( 2018)

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

58.00 دلار