چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نشر تاریخ ایران
شهر و روستا در ایران: اقتصاد و سکونت در حوزه کرمان( 2011)
نویسنده: پل وارد انگلیش   
مترجم: رویا اخلاص پور   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

21.50 دلار
یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی (جلد اول)( 2011)
به کوشش: داوود کاظمی    منصوره اتحادیه (نظام مافی)   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی
دوره پهلوی

36.50 دلار
یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی (جلد دوم): از شهریور 1299 تا آخر اسفند 1307 شمسی( 2012)
به کوشش: منصوره اتحادیه    داوود کاظمی   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی
دوره پهلوی

37.95 دلار
یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی (جلد سوم): از اسفند سال 1307 تا اواخر سال 1314 شمسی/35-1929 میلادی( 2011)
به کوشش: داوود کاظمی    منصوره اتحادیه (نظام مافی)   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

42.95 دلار
حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمان فرمایان)( 2012)
نویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی)    بهمن فرمان   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

35.00 دلار
حکومت بوشهر: اسناد و مکاتبات رضا قلی خان (سالار معظم) نظام السلطنه مافی (20-1319 / 2-1901 میلادی) (مجموعه 2 جلدی)( 2012)
به کوشش: خدیجه نظام مافی   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

57.00 دلار
سفرنامه تفلیس: گزارشی از وبای 1288 قمری / 1871 میلادی؛ به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید عهد قاجار میرزا تقی خان انصاری کرمانی( 2014)
به کوشش: فرامرز معتمد دزفولی   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
سفر نامه ها

15.50 دلار
زیر پوست شهر: راپورت های نظمیه (پلیس مخفی): شیراز: منتخبی از اسناد و مدارک عبدالحسین میرزا فرمانفرما از حکومت فارس( 2014)
نویسنده: منصوره اتحادیه    سعاد پیرا    سعید روحی   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

23.00 دلار
وبای عالمگیر: اسناد، مدارک و مکاتبات عبدالحسین میرزا فرمانفرما در حکومت کرمانشاه 23-1321 قمری( 2013)
به کوشش: منصوره اتحادیه (نظام مافی)    اسماعیل شمس    اعظم غفوری   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
قاجاریه

21.00 دلار
موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی در دوره رضاشاه( 2013)
نویسنده: الهام ملک زاده   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
دوره پهلوی

21.00 دلار