چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
افکار
ترانه های بهار( 2005)
نویسنده: محمد تقی بهار   
گردآورنده: یحیی معاصر   

ناشر: افکار

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : شعر

7.95 دلار
افسانه های کرمان( 2006)
به روایت: شمس السادات رضوی نعمت الهی   

ناشر: افکار

موضوع:
افسانه ها و قصه ها

11.00 دلار
زیر آسمانه های نور (جستارهای اسطوره پژوهی و ایران شناسی)( 2004)
نویسنده: ابوالقاسم اسماعیل پور   

ناشر: افکار

موضوع:
اساطیر ایران

20.00 دلار
تعمیدیان غریب (مطالعه ای مردم شناختی در دین ورزی صائبین مندائی ایران)( 2004)
نویسنده: مهرداد عربستانی   

ناشر: افکار

موضوع:
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در ایران

18.95 دلار
شرق و غرب (زندگی غربی - شرقی من)( 2004)
نویسنده: آنه ماری شیمل   
مترجم: دکتر سید سعید فیروز آبادی   

ناشر: افکار

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های عمومی

21.50 دلار
فرهنگ غرایب: مجموعه دو جلدی( 2005)
نویسنده: سودابه فضایلی   

ناشر: افکار

موضوع:
فرهنگ های تخصصی

57.95 دلار
سینمای مردم شناختی ایران: نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران( 2006)
نویسنده: همایون امامی   

ناشر: افکار

موضوع:
سینمای ایران

17.50 دلار
آزادی (مجموعه مقالات و مصاحبه ها)( 2004)
نویسنده: احسان نراقی   

ناشر: افکار

موضوع:
سیاست

20.00 دلار
حماسه های مردم بلوچ( 2007)
نویسنده: عبدالحسین یادگاری   

ناشر: افکار

موضوع:
افسانه ها و قصه ها

21.50 دلار
سیب های کابل شیرین است: زندگی کودکان افغانی در ایران( 2008)
به کوشش: بهرام رحیمی    سمیه کریمی   
مترجمان: مهرداد وحدتی    سودابه اشرفی    سمیه کریمی   
ویراستار انگلیسی: کریستینه آدامز   

ناشر: افکار

موضوع:
جامعه شناسی

29.00 دلار