چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نویسه پارسی
بررسی واژه بست در زبان های ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی( 2013)
نویسنده: محمد راسخ مهند   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

21.50 دلار
زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی( 2013)
به کوشش: فردوس آقا گل زاده   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

15.95 دلار
زبان های ایرانی: مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی( 2013)
به کوشش: مهرداد نغزگوی کهن   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

15.95 دلار
مجموعه مقالات سومین هم اندیشی زبان شناسی مطالعات بینارشته ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان( 2013)
به کوشش: فرهاد ساسانی   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

22.00 دلار
زبان شناسی پیکره ای: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی( 2015)
به کوشش: آزاده میرزائی   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

24.95 دلار
مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی زبان فارسی و اینترنت( 2016)
به کوشش: علی رضاقلی فامیان   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

21.00 دلار
هویت، گفتمان و انتخابات در ایران: مبانی ایدئولوژیک انتخابات 1392( 2016)
دیباچه: محمد رضا تاجیک   
نویسنده: امیر رضائی پناه    سمیه شوکتی مقرب   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
از انقلاب اسلامی به بعد

33.00 دلار
الگوی خلاق آموزه های زبان شناسی در تحلیل آراء قضایی( 2016)
نویسنده: فردوس آقا گل زاده    فائزه فرازنده پور   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
حقوق

22.50 دلار
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج شناسی( 2016)
به کوشش: گلناز مدرسی قوامی   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

33.95 دلار
رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی (مجموعه مقالات)( 2016)
به کوشش: آزیتا افراشی   

ناشر: نویسه پارسی

موضوع:
مقالات ادبی

22.50 دلار