چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
حکایت پیر و جوان (مصور)( 2006)
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار   
به کوشش: کورش منصوری   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : داستان و رمان

29.00 دلار
دگرخند: درآمدی کوتاه بر طنز و هزل و هجو در تاریخ و تاریخ معاصر( 2003)
نویسنده: باران مهرسا   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
هجو، طنز و هزل

18.95 دلار
سکه های سیراف( 2006)
نویسنده: مرتضی قاسم بگلو   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
باستان شناسی در ایران

24.00 دلار
اسناد کارگزاری بوشهر( 2006)
به کوشش: دکتر مرتضی نورائی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.00 دلار
نفت و بختیاری ها( 2005)
نویسنده: علیرضا ابطحی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

21.50 دلار
اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (جلد سوم)( 2001)
نویسنده: میرزا عبدالوهاب آصف الدوله   
به کوشش: دکتر عبدالحسین نوایی    نیلوفر کسری   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

22.95 دلار
تاریخ دشت مغان( 2007)
نویسنده: میر نبی عزیز زاده   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

39.95 دلار
خوزستان و لرستان در عصر ناصری( 2004)
به کوشش: منوچهر احتشامی   
با همکاری: آزیتا لقایی    فاطمه معزی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

18.95 دلار
زندگی و مبارزات محمد باقر تنگستانی (مدیر روزنامه جنوب)( 2007)
به کوشش: دکتر عبدالکریم مشایخی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

12.50 دلار
بحران آذربایجان: سال های 1324 - 1325 ش (خاطرات آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی)( 2002)
نویسنده: میرزا عبدالله مجتهدی   
به کوشش: رسول جعفریان   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

24.00 دلار