چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نگاه معاصر
روز و شب یوسف( 2004)
نویسنده: محمود دولت آبادی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : داستان و رمان

8.50 دلار
سقوط اصفهان( 2003)
نویسنده: یوداش تادوش کروسینسکی   
بازنویسی: سید جواد طباطبایی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

9.95 دلار
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی( 2002)
نویسنده: حسن بشیریه   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
جامعه شناسی

12.50 دلار
جهانی شدن و دموکراسی در ایران( 2007)
نویسنده: امیر مسعود شهرام نیا   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
سیاست

37.00 دلار
فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی( 2005)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
سیاست

12.50 دلار
گذار به دموکراسی: مجموعه مقالات (دفتر نخست)( 2005)
زیر نظر: حسین بشیریه   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
سیاست

18.95 دلار
جدال قدیم و جدید (بخش نخست)( 2004)
نویسنده: سید جواد طباطبایی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
سیاست

33.00 دلار
دیباچه ای بر نظریه انحطاط در ایران( 2002)
نویسنده: سید جواد طباطبایی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
سیاست

25.50 دلار
آشنایان غریب (نمونه ای از زندگی نسل دوم ایرانیان مهاجر در اروپا)( 2003)
نویسنده: محمد باستانی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

13.95 دلار
فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی (گزارش کنسولگری های انگلیس)( 2008)
ترجمه: غلامحسین میرزا صالح   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

38.50 دلار