چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار
ترکیب در زبان فارسی: بررسی ساختاری واژه های مرکب( 2015)
نویسنده: علاءالدین طباطبایی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
آموزش زبان فارسی

20.95 دلار
فرهنگ واژه ها و عبارت های اصطلاحی در ادبیات داستانی و نمایشی (1250-1300 شمسی): دفتر اول( 2015)
نویسنده: سعید رفیعی خضری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر

20.00 دلار
واژه نامه گویش اشتهاردی( 2015)
نویسنده: محمد پارسانسب   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

27.50 دلار
اسفند، کاربرد آن در فرهنگ عامه و اسفندیه های آذری( 2015)
نویسنده: مهری باقری    ندیمه کمال   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
آداب و رسوم مردم ایران

20.95 دلار
امثال و حکم ترکی آذربایجانی( 2015)
ترجمه و توضیح: توفیق ه. سبحانی   
نویسنده: میرزا محمد علی مدرس تبریزی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
امثال و حکم

32.50 دلار
کنزالمعانی (منشات نیمدهی)( 2015)
تصحیح: محمد باقر وثوقی    محمد رضا نصیری   
نویسنده: عبدالکریم نیمدهی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
مقالات ادبی

39.50 دلار
حدائق السیر( 2015)
زیر نظر: محمد پارسانسب   
نویسنده: نظام الدین یحیی بن صاعد بن احمد   
با همکاری: معصومه اسدنیا    مریم سیدان   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

29.95 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان (دفتر سیزدهم)( 2015)
گردآوری: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

30.00 دلار
گنجینه گویش های ایرانی (استان اصفهان 2 ): گویش های جرقویی، خورزوقی، زفره ای، سدهی، سگزوی، قهوی، ...( 2015)
نویسنده: حبیب برجیان   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

28.95 دلار
گنجینه گویش های ایرانی (استان مازندران 1): گویش های التپه ای، رستم کلایی، مهدی رجه ای، یخکشی، ...( 2015)
نویسنده: جعفر اکبرپور   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

29.95 دلار