چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
اشاره
جهان داستان، ایران (جلد دوم)( 2007)
نویسنده: جمال میرصادقی   

ناشر: اشاره

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

29.00 دلار
داستان نویس های نام آور معاصر ایران( 2003)
نویسنده: جمال میرصادقی   

ناشر: اشاره

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

21.50 دلار
جهان داستان ایران: نسل اول نویسنده ها از آغاز تا 1332( 2013)
نویسنده: جمال میرصادقی   

ناشر: اشاره

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

17.00 دلار
چون و چرا( 2002)
نویسنده: علی اشرف درویشیان   

ناشر: اشاره

موضوع:
مقالات ادبی

16.00 دلار
ضرب المثل ها و کنایه های مازندارنی( 2001)
گردآورنده: محمود جوادیان کوتنایی   
با همکاری: حمید اسدی   

ناشر: اشاره

موضوع:
امثال و حکم

16.00 دلار
درد زمانه: خاطرات محمد علی عمویی( 2001)
نویسنده: محمد علی عمویی   

ناشر: اشاره

موضوع:
جنبش چپ در ایران

30.50 دلار
تاریخ اسلام در نواحی شمالی ایران (از قرن دوم تا قرن دوازدهم هجری)( 2007)
نویسنده: محمد مهدی شجاع شفیعی   

ناشر: اشاره

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

38.50 دلار
تاریخ اسماعیلیان در ایران (سده های 5 تا 7 هجری)( 2007)
نویسنده: استرویوا لودمیلا ولادیمیرونا   
ترجمه: دکتر پروین منزوی   
پیشگفتار: دکتر علی نقی منزوی   

ناشر: اشاره

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

29.00 دلار
زنده اندیشان به زیبایی رسند: یادمان دکتر امیر حسین آریان پور( 2003)
گردآورنده: بهروز صاحب اختیاری   

ناشر: اشاره

موضوع:
جامعه شناسی

24.00 دلار
نخستین کارگزاران استعمار( 2008)
نویسنده: حسین ملکی   

ناشر: اشاره

موضوع:
قاجاریه

38.50 دلار