چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
شیرازه کتاب ما
از مشروطه تا جنگ جهانی اول: خاطرات فردریک اوکانر کنسول انگلیس در فارس( 2016)
نویسنده: فردریک اوکانر   
مترجم: حسن زنگنه   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

20.00 دلار
پیکار در برلین: دوره روزنامه پیکار، نشریه حزب کمونیست ایران بهمن 1309 – دی 1311( 2016)
به کوشش: رضا آذری شهرضایی   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

29.95 دلار
گریگور یقیکیان، گرایشی در سوسیال دموکراسی ایران (1327-1289 ه. ش): گزیده ای از مقاله ها و نوشته ها( 2016)
نویسنده: محمد حسین خسروپناه   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

38.00 دلار
تا چه شود؟: بازتاب واقعه مشروطه در مجموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330-1325 هجری قمری( 2016)
به کوشش: سیروس سعدوندیان   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

20.95 دلار
ایام پر تلاطم: نگاهی به تحولات مشروطه و بنیاد آموزش نوین در اصفهان( 2016)
نویسنده: ضیاء الدین جناب   
به اهتمام: رضا بیطرفان    مولود ستوده   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

16.00 دلار
تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در مجموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330- 1325 هجری قمری( 2016)
به کوشش: سیروس سعدوندیان   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

20.95 دلار
فداکاری در راه وطن: خاطراتی از سفر مهاجرت و نقش ژاندارمری در جنگ جهانی اول( 2016)
نویسنده: محمد علی میهن پور سیاح   
به کوشش: مجتبی پریدار   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

23.95 دلار
آخرین سنگر آزادی: مجموعه مقالات میر جعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگزان ایران 1301-1300( 2016)
نویسنده: میر جعفر پیشه وری   
به کوشش: رحیم رئیس نیا   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

33.95 دلار
سازمان افسران حزب توده ایران 1323-1333( 2016)
نویسنده: محمد حسین خسروپناه   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
دوره پهلوی

29.95 دلار
سازمان دانشجویان دانشگاه تهران: نگاهی دیگر به پیشینه مبارزات دانشجویی در ایران (1332-1320 شمسی)( 2016)
نویسنده: ابوالحسن ضیاء ظریفی   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
جنبش دانشجویی ایران

29.95 دلار