چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
پیراسته تاریخنامه هرات( 2002)
نویسنده: سیف بن محمد سیفی هروی   
به کوشش: محمد آصف فکرت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

18.95 دلار
افغان نامه (جلد اول)( 2001)
نویسنده: محمود افشار یزدی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان
مجموعه ها و مقالات تاریخی

40.95 دلار
تاریخ و زبان در افغانستان( 1992)
نویسنده: نجیب مایل هروی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

21.50 دلار
عین الوقایع (تاریخ افغانستان در سال های 1207 تا 1324 ق.)( 1990)
نویسنده: محمد یوسف ریاضی هروی   
به کوشش: محمد آصف فکرت هروی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

22.95 دلار
گزارش سفارت کابل (سفرنامه سید ابوالحسن قندهاری در سال 1286)( 1989)
نویسنده: سید ابوالحسن قندهاری   
به کوشش: محمد آصف فکرت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

16.00 دلار
بدایع الصنایع( 2005)
نویسنده: عطاء الله بن محمود حسینی نیشابوری   
مقدمه و تصحیح: رحیم مسلمانیان قبادیانی   
ویرایش: ناصر رحیمی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

24.00 دلار
مسائل پاریسیه (یادداشت های علامه محمد قزوینی/جلد اول)( 2006)
نویسنده: محمد قزوینی   
به کوشش: ایرج افشار    علی محمد هنر   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
مقالات ادبی

32.00 دلار
جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی( 2002)
نویسنده: محمود امید سالار   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
مقالات ادبی

42.00 دلار
ارمغان بدخشان( 2006)
نویسنده: شاه عبدالله بدخشی   
به کوشش: فرید بیژن   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
تذکره ها

26.00 دلار
احوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی( 2005)
نویسنده: سید حسن عباس   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

33.00 دلار