چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شرح مثنوی (مجموعه 3جلدی)( 2004)
نویسنده: هادی بن محمد سبزواری   
به کوشش: دکتر مصطفی بروجردی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

102.00 دلار
گلستان سعدی( 2007)
نویسنده: مصلح بن عبدالله سعدی   
مقدمه‏، شرح و تعلیقات: دکتر حسن احمدی گیوی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

31.95 دلار
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)( 2004)
نویسنده: بدیع الزمان فروزانفر   
با گفتاری از: عبدالحسین زرین کوب   
به کوشش: عنایت الله مجیدی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

31.95 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد ششم: ادب فارسی در آناتولی و بالکان( 2004)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

66.95 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد پنجم: ادب فارسی در قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و جمهوری خودمختار داغستان)( 2003)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

56.50 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد دوم: اصطلاحات، موضوعات و مضامین ادب فارسی( 2002)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

70.95 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد سوم: ادب فارسی در افغانستان( 2002)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

59.00 دلار
دانشنامه ادب فارسی،‌جلد چهارم: ادب فارسی در شبه قاره هند (مجموعه سه جلدی)( 2001)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

189.00 دلار
پیرامون ادبیات: شعر و ادبیات (مجموعه مقالات)/جلد اول( 2002)

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
مقالات ادبی

11.00 دلار
پیرامون ادبیات: نقد و تحقیق (مجموعه مقالات)/جلد دوم( 2002)
مترجم: سعید باستانی    پرویز مهاجر    احمد میرعلایی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
مقالات ادبی

11.00 دلار