چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
معانی و بیان( 2004)
نویسنده: محمد علوی مقدم   
با همکاری: رضا اشرف زاده   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

13.95 دلار
فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض( 2001)
نویسنده: حسین مدرسی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

22.95 دلار
تاریخ اساطیری ایران( 2004)
نویسنده: ژاله آموزگار   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
اساطیر ایران

11.00 دلار
تاریخ حکومت طاهریان (از آغاز تا انجام)( 2005)
نویسنده: امیر اکبری   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

18.95 دلار
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام( 2005)
نویسنده: عبدالحی کتانی   
مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

20.00 دلار
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه( 2004)
نویسنده: رضا شعبانی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

16.00 دلار
فلسفه مشاء: با تکیه بر اهم آراء ابن سینا( 2007)
نویسنده: محمد ذبیحی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
شرح و نقد آثار فلسفی

25.50 دلار
درآمدی به نظام حکمت صدرایی/ جلد اول( 2006)
نویسنده: عبدالرسول عبودیت   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
شرح و نقد آثار فلسفی

18.95 دلار
جریان شناسی انجمن حجتیه( 2006)
نویسنده: یعقوبعلی برجی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
اسلام : مذاهب و فرقه ها

21.50 دلار
اهل حق (تاریخچه، عقاید، فقه)( 2005)
نویسندگان: محمود حیدری آقایی    قاسم خانجانی    حسین فلاح زاده    رمضان محمدی   
زیر نظر: دکتر سید احمد رضا خضری   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
اسلام : مذاهب و فرقه ها

39.95 دلار