چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
رسانش
تاریخ ادبیات مازندران (دو جلد در یک مجلد)( 2002)
نویسنده: محمد طاهری شهاب   
مصحح: زین العابدین درگاهی   

ناشر: رسانش

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

43.50 دلار
عکس های تاریخی بابل( 2006)
گردآورندگان: یوسف الهی    محمد شکری فومشی    شهرام قلی پور گودرزی   

ناشر: رسانش

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

47.50 دلار
کارنامه سیاسی قائم مقام فراهانی( 2006)
نویسنده: سیف الرضا شهابی   

ناشر: رسانش

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

17.50 دلار
ظهور و سقوط آل زیار( 2007)
نویسنده: محمد علی مفرد   

ناشر: رسانش

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

12.50 دلار
ظهور و سقوط علویان طبرستان( 2007)
نویسنده: مصطفی مجد   

ناشر: رسانش

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

9.95 دلار
نگاهی به نسخه های خطی کتابخانه عمومی ساری و تنکابن( 2004)
به اهتمام: دکتر محمود یزدی مطلق   
با همکاری: زین العابدین درگاهی   

ناشر: رسانش

موضوع:
کتاب، کتابخانه و کتابداری

17.50 دلار
هنر و معماری مساجد: مجموعه مقالات(جلد 1و2)( 2005)

ناشر: رسانش

موضوع:
معماری

83.95 دلار
جغرافیای ولایت نور (مجموعه سه رساله)( 2008)
نویسنده: محمد حسن بن علی اعتماد السلطنه   
به کوشش: شهناز بیگی بروجنی   

ناشر: رسانش

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

29.00 دلار
تاریخ تبرستان( 2009)
نویسنده: اردشیر برزگر   
پژوهش و تصحیح: محمد شکری فومشی   

ناشر: رسانش

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

76.00 دلار
پیدایش و تحول خط در ایران (جلد اول)( 2009)
پژوهش و تالیف: فروغ علی شاهرودی   

ناشر: رسانش

موضوع:
زبان فارسی

12.50 دلار