چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
نظریه های نقد ادبی معاصر با گذری بر کاربرد آنها در زبان و ادب فارسی( 2002)
نویسنده: مهیار علوی مقدم   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

موضوع:
نقد ادبی

17.50 دلار
تاریخ پوشاک ایرانیان (از ابتدای اسلام تا حمله مغول)( 2001)
نویسنده: محمد رضا چیت ساز   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

موضوع:
راهنماها و تاریخچه ها

31.95 دلار
سکه های ایران: از آغاز تا دوران زندیه( 2000)
نویسنده: علی اکبر سرفراز   
با همکاری: فریدون آور زمانی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

موضوع:
راهنماها و تاریخچه ها

18.95 دلار
توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ( 2004)
نویسنده: محسن ابوالقاسمی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

موضوع:
زبان فارسی

21.50 دلار
باستان شناسی دین با فانوس نظر در جستجوی آیین های گمشده( 2011)
نویسنده: حکمت الله ملا صالحی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

موضوع:
باستان شناسی در ایران

23.50 دلار
تذهیب در ایران: تاریخچه، نقوش و اصطلاحات( 2017)
نویسنده: مریم کشمیری   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

موضوع:
نقاشی و عکاسی

30.00 دلار