چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سخن
ختم الغرایب (تحفة العراقین)( 2007)
نویسنده: بدیل بن علی خاقانی   
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر یوسف عالی عباس آباد   

ناشر: سخن

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

39.95 دلار
منطق الطیر( 2004)
نویسنده: فرید الدین عطار نیشابوری   
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی   

ناشر: سخن

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

42.00 دلار
بلاغت تصویر( 2007)
نویسنده: محمود فتوحی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

35.00 دلار
گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (تشبیهات و استعارات)( 2007)
نویسنده: بهرام گرامی   
با مقدمه: ایرج افشار   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

33.00 دلار
میراث مولوی: شعر و عرفان در اسلام( 2007)
نویسندگان: ویلیام چیتیک    آنه ماری شیمل    کریستف بورگل    امین بنانی   
ترجمه: مریم مشرف   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

26.95 دلار
رساله سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار( 2006)
نویسنده: فریدون بن احمد سپهسالار   
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد افشین وفایی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار
صهبای خرد (شرح احوال و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری)( 2006)
نویسنده: مهدی امین رضوی   
ترجمه: دکتر مجدالدین کیوانی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار
آشنایی با حافظ( 2005)
نویسنده: سید محمدعلی جمالزاده   
به اهتمام: علی دهباشی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
در سایه آفتاب (شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی)( 2005)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

38.50 دلار
سیری در شعر فارسی (بحث انتقادی در شعر فارسی و تحول آن)( 2005)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار