چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
ثریا
کرمان در اسناد امین الضرب( 2005)
زیر نظر: دکتر اصغر مهدوی   
به کوشش: نرگس پدرام    ایرج افشار   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

38.50 دلار
واژه نامه یزدی( 2003)
گردآوری: ایرج افشار   
به کوشش: محمد محمدی   

ناشر: ثریا

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

24.00 دلار
فهرست کتابخانه اصغر مهدوی (جلد اول)( 2007)
با یادداشت: ایرج افشار   
گردآوری: نرگس پدرام    مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
کتاب شناسی

31.95 دلار
تبریز در اسناد امین الضرب: سال های 1299 تا 1315 ه.ق( 2008)
به اشراف: ایرج افشار   
به کوشش: نرگس پدرام    مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

50.00 دلار
دیوان سعیدا نقشبندی یزدی( 2008)
به کوشش: رضیه رضائی تفتی   

ناشر: ثریا

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

38.50 دلار
القاب و مناصب عصر قاجاری و اسناد امین الضرب( 2009)
یادگاری از: دکتر اصغر مهدوی   
تدوین: مهدی قمی نژاد   
با یادداشتی از: ایرج افشار   

ناشر: ثریا

موضوع:
قاجاریه

50.00 دلار
منشئات( 2009)
نویسنده: شرف الدین علی یزدی   
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: محمد رضا ابوئی مهریزی   

ناشر: ثریا

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

31.00 دلار
منظومات( 2007)
نویسنده: شرف الدین علی یزدی   
به کوشش: ایرج افشار   

ناشر: ثریا

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

18.95 دلار
مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده درباره سید جمال الدین اسدآبادی( 2010)
جمع آوری و تنظیم: اصغر مهدوی    ایرج افشار   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

38.50 دلار
خراسان در اسناد امین الضرب( 2012)
نویسنده: نرگس پدرام   
به اشراف: ایرج افشار   
به کوشش: مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

46.00 دلار