چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
اسنادی از روابط ایران و فرانسه (پس از مشروطه تا پایان قاجار)( 2003)
به کوشش: حسین احمدی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

18.95 دلار
روابط ایران و یونسکو: 1324-1357 ش/مجموعه دو جلدی( 2006)
به کوشش: مهشید لطیفی نیا   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
راهنماها و تاریخچه ها

89.00 دلار
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران: مجموعه دو جلدی (سال 1382)( 2004)
به کوشش: پوری سلطانی    رضا اقتدار    زهرا عالمی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

37.00 دلار
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران: مجموعه دو جلدی (سال 1381)( 2003)
به کوشش: پوری سلطانی    رضا اقتدار    زهرا عالمی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

37.00 دلار
اسناد احزاب سیاسی ایران: حزب توده ایران(مجموعه 2 جلدی)( 2005)
به کوشش: بهروز طیرانی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
جنبش چپ در ایران

81.00 دلار
اسنادی از تاراج کتابخانه سلطنتی 1288-1315 ه. ش.( 2011)
مصحح: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
قاجاریه
کتاب، کتابخانه و کتابداری

37.95 دلار
بازنامه ناصری( 2012)
نویسنده: تیمور میرزا حسام الدوله   
تصحیح و مقدمه: هیبت الله مالکی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
قاجاریه

26.00 دلار
فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) (جلد 1): آئین - اجوبه( 2012)
به کوشش: مصطفی درایتی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
کتاب شناسی

156.00 دلار
فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا درباره ایران: از 1/2/1916 تا 21/6/1967 میلادی (اسفند 1294 تا تیر 1346)( 2012)
ترجمه: نسرین نگاهبان   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

24.95 دلار
فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) (جلد ششم): البشائر – تخبیس( 2012)
به کوشش: مصطفی درایتی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
کتاب شناسی

156.00 دلار