چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
گنجینه بهارستان (مجموعه 5 رساله در تاریخ)( 2005)
به کوشش: سید سعید میر محمد صادق   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

35.95 دلار
فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی( 2007)
تالیف: سید محمد طباطبائی بهبهانی   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

89.00 دلار
گنجینه بهارستان: علوم و فنون، جلد 3 (مجموعه 6 فرسنامه)( 2008)
به کوشش: دکتر عبدالحسین مهدوی   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

42.00 دلار
ظفرنامه (مجموعه 2 جلدی)( 2008)
نویسنده: شرف الدین علی یزدی   
تصحیح و تحقیق: سید سعید میر محمد صادق    عبدالحسین نوایی   
ترجمه مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

231.00 دلار
پیام بهارستان: فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون /شماره اول و دوم( 2008)

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

50.00 دلار
فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنیها درباره تاریخ معاصر ایران: مجموعه 4 جلدی( 2008)
به کوشش: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

323.00 دلار
شرح مثنوی( 2008)
تالیف: محمد نعیم   
تحقیق و تصحیح: علی اوجبی   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

44.95 دلار
دیوان سنجر کاشانی( 2008)
سروده: میر محمد هاشم سنجر کاشانی   
تصحیح و تحقیق: حسن عاطفی    عباس بهنیا   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

42.00 دلار
تحفةالعالم (در اوصاف و اخبارشاه سلطان حسین صفوی)( 2009)
نویسنده: سید ابوطالب موسوی فندرسکی   
به کوشش: رسول جعفریان   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

31.95 دلار
میراث بهارستان: دفتر اول (مجموعه 13 رساله)( 2009)
به کوشش: مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

63.00 دلار