چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
پردیس دانش
سرگذشت یک افسر ایرانی (از جنگ استقلال ترکیه تا عملیات رهایی آذربایجان 1298-1325 شمسی)( 2006)
نویسنده: احمد جان پولاد   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

13.95 دلار
یادداشت هایی از آشوب های عشایری و سیاسی آذربایجان( 2006)
نویسنده: عبدالله خان امیرطهماسبی   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

10.50 دلار
ملوک خمسه (قره باغ و پنج ملیک ارمنی آن از فروپاشی صفویه تا جنگ های ایران و روس)( 2005)
نویسنده: هاکوپ ملیک هاکوپیان   
ترجمه: آرا دراستپانیان   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

16.00 دلار
گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران( 2008)
نویسنده: محمد امین رسول زاده   
ترجمه: رحیم رئیس نیا   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

30.50 دلار
پان ترکیسم و ایران( 2008)
نویسنده: کاوه بیات   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در ایران

21.50 دلار
مقالاتی در جامعه شناس سیاسی ایران( 2009)
نویسنده: یرواند آبراهامیان   
مترجم: سهیلا ترابی فارسانی   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
جامعه شناسی

22.95 دلار
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان: گزارش هایی از کنسولگری آمریکا در تبریز( 2010)
مترجم: کاوه بیات   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
جنبش چپ در ایران

16.00 دلار
ملیت و بلشویزم( 2010)
نویسنده: محمد امین رسول زاده   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
جنبش چپ در ایران

23.50 دلار
فرمان آتش در کوهستان باختر: کردستان 1320-1321( 2010)
نویسنده: حسین رامتین   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

20.00 دلار
تاریخچه ارومیه(یادداشت هایی از سال های جنگ اول جهانی و آشوب بعد از آن)( 2010)
نویسنده: رحمت الله توفیق   

ناشر: پردیس دانش

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

18.95 دلار