چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
علمی فرهنگی
سفرنامه لرستان و خوزستان( 2005)
نویسنده: کلمنت اوگاستس دوبد   
مترجم: محمدحسین آریا   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
سفر نامه ها

31.95 دلار
سفرنامه کارری( 2004)
نویسنده: جووانی فرانچسکو جملی کارری   
ترجمه: عباس نخجوانی    عبدالعی کارنگ   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
سفر نامه ها

11.00 دلار
تاریخ اولجایتو( 2005)
نویسنده: ابوالقاسم عبدالله بن محمد القاشانی   
به اهتمام: مهین همبلی   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

20.00 دلار
تاریخ فخری (درآداب ملکداری و دولت های اسلامی)( 2005)
نویسنده: محمد بن علی بن طباطبا ابن طقطقی   
مترجم: محمد وحید گلپایگانی   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

26.95 دلار
تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان( 2004)
نویسنده: التون دانیل   
مترجم: مسعود رجب نیا   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

16.00 دلار
ابومسلم سردار خراسان( 2000)
نویسنده: غلامحسین یوسفی   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

13.95 دلار
دره نادره (تاریخ عصر نادرشاه)( 2005)
نویسنده: محمد مهدی بن محمد نصیر استرآبادی   
به اهتمام: سید جعفر شهیدی   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

46.00 دلار
عالم آرای شاه اسماعیل( 2005)
نویسنده: ناشناس   
مقدمه و تصحیح و تعلیق: اصغر منتظر صاحب   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

44.95 دلار
میراث ایران (تالیف سیزده تن از خاورشناسان)( 2005)
زیر نظر: آرتور جان آربری   
مترجم: احمد بیرشک    بهاء الدین پازارگاد    عزیزالله حاتمی    محمد معین    عیسی صدیق   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

27.95 دلار
روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح( 2012)
نویسنده: شهاب الدین احمد بن منصور سمعانی   
تصحیح و توضیح: نجیب مایل هروی   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

55.00 دلار