چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
المعی
خوابگزاری (همراه با «التحبیر» تالیف امام فخر رازی)( 2005)
به کوشش: ایرج افشار   

ناشر: المعی

موضوع:
آداب و رسوم مردم ایران

51.50 دلار
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب (جواهر شناسی، کاشی گری و عطرها)( 2007)
نویسنده: عبدالله بن علی کاشانی   
به کوشش: ایرج افشار   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

44.95 دلار
ذخیره خوارزمشاهی (جلدهای اول و دوم)( 2005)
نویسنده: اسماعیل بن حسن جرجانی   
به کوشش: محمد تقی دانش پژوه    ایرج افشار   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

26.95 دلار
نام خلیج فارس در طول تاریخ (فارسی/عربی)( 2008)
تحقیق و تعلیق: محمد جواد مشکور   
مقدمه: فرید قاسملو    عطاء الله تدین   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

21.50 دلار
حفظ الصحه ناصری( 2008)
نویسنده: محمد کاظم بن محمد گیلانی   
تصحیح و تحقیق: رسول چوپانی   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

30.50 دلار
مطلب السؤال، رساله اسهالیه، ترجمه برء الساعه( 2009)
نویسنده: احمد بن محمد حسین شریف تنکابنی   
تصحیح، ترجمه و تحقیق: محمد رضا رستم بخش    رشید تفقد    منصوره یزدانی    حسین رضایی زاده   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

42.00 دلار
رساله افیونیه( 2009)
نویسنده: محمود بن مسعود عمادالدین شیرازی   
تصحیح و تحقیق: رسول چوپانی    امید صادق پور    وجیهه پناهی   
مقدمه و نظارت: مهدی محقق   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

37.00 دلار
اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن (عربی – پارسی)( 2012)
نویسنده: وجیهه پناهی   
مقدمه: مهدی محقق   

ناشر: المعی

موضوع:
فرهنگ های تخصصی

37.95 دلار
ریاض الادویه( 2012)
نویسنده: یوسف بن محمد یوسفی هروی   
تصحیح: سید محمد نظری   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

31.00 دلار
منافع الاغذیه و دفع مضارها: بهداشت غذایی( 2012)
نویسنده: محمد بن زکریا رازی   
ترجمه: عبدالعلی علوی نائینی   
تصحیح: فرزانه غفاری   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

35.95 دلار