چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بانو گشسب نامه( 2014)
مقدمه، تصحیح و توضیح: دکتر روح انگیز کراچی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

30.00 دلار
داستان پیامبران در کلیات شمس: شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی (جلد اول)( 2009)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های عمومی

19.50 دلار
سرچشمه های فردوسی شناسی( 2003)
نویسنده: محمد امین ریاحی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

20.00 دلار
سیمای جامعه در آثار عطار( 2003)
نویسنده: سهیلا صارمی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

17.50 دلار
شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی (سعدی)( 2003)
تهیه کننده: گروه پژوهشگران علوم اجتماعی   
زیر نظر: حمید تنکابنی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

21.50 دلار
قملرو ادبیات حماسی ایران (جلد اول)( 2002)
نویسنده: حسین رزمجو   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

29.00 دلار
بغان یسن: متن اوستایی و زند( 2003)
به کوشش: مهشید میرفخرایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

17.50 دلار
تاریخ ادب فارسی در پاکستان ( جلد اول)( 2006)
نویسنده: ظهور الدین احمد   
ترجمه، تحشیه و تدوین: دکتر شاهد چوهدری   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

30.50 دلار
فرهنگ اصطلاحات نجومی ( همراه با واژه های کیهانی در شعر فارسی)( 2002)
نویسنده: ابوالفضل مصفی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر

44.95 دلار
فرهنگ واژه نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (مجموعه سه جلدی)( 2000)
نویسنده: مهین دخت صدیقیان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

89.00 دلار