چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سوره
دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی: بناهای آرامگاهی( 1997)
ویرایش: محمد مهدی عقابی   

ناشر: سوره

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

47.50 دلار
دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی: مدارس و بناهای مذهبی( 2002)
تهیه و تدوین: کاظم ملازاده   

ناشر: سوره

موضوع:
معماری
آثار و بناهای تاریخی

39.95 دلار
دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی: بناهای عام المنفعه( 2000)
تهیه و تدوین: کاظم ملازاده    مریم محمدی   

ناشر: سوره

موضوع:
معماری
آثار و بناهای تاریخی

42.00 دلار
دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی: مساجد( 2000)
تهیه و تنظیم: کاظم ملازاده   
تهیه و تدوین: مریم محمدی   

ناشر: سوره

موضوع:
معماری
آثار و بناهای تاریخی

42.00 دلار
دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی: بناهای آرامگاهی( 1997)
ویرایش: محمد مهدی عقابی   

ناشر: سوره

موضوع:
معماری

47.50 دلار
جایگاه و نقش های زنانه در مجالس شبیه خوانی و تخت حوضی (در سال های 1200-1357 ه.ش.)( 2017)
نویسنده: عسل عصری ملکی   
مقدمه: محمود عزیزی    کاظم شهبازی   

ناشر: سوره

موضوع:
زنان
نمایش و تئاتر در ایران

23.00 دلار