چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل
کتاب الاصلاح ( 2004)
نویسنده: احمد بن حمدان ابوحاتم رازی   
به اهتمام: دکتر حسن مینوچهر    دکتر مهدی محقق   
مقدمه انگلیسی: دکتر شین نو موتو   
ترجمه فارسی: دکتر سید جلال الدین مجتبوی   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
آثار فیلسوفان

44.95 دلار
تشریح بدن انسان معروف به شرح منصوری( 2004)
نویسنده: منصوربن محمد بن احمد شیرازی   
به کوشش: دکتر سید حسین رضوی برقعی   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

25.50 دلار
یادگار، در دانش پزشکی و داروشناسی( 2003)
نویسنده: اسماعیل بن حسن جرجانی   
به اهتمام: دکتر مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

37.00 دلار
کلیات دیوان شوریده شیرازی/ جلد اول( 2009)
نویسنده: محمد تقی شوریده شیرازی   
به خط و شرح و تحشیه: حسن فصیحی شیرازی   
به اهتمام: خسرو فصیحی   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

68.00 دلار
هزاره فردوسی: مجموعه مقالات( 2010)

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

128.00 دلار
رباعی های خیام بر اساس نسخه محمدعلی فروغی و قاسم غنی( 0)
شاعر: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری   
مقدمه: داریوش شایگان   
مترجم: پریچهر کسری   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی: شعر

41.50 دلار
مفاخرنامه: مجموعه پیش گفتارهای دکتر مهدی محقق بر بزرگداشت نامه های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (1388-1378)( 2012)
به اهتمام: حمیده حجازی   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
مقالات ادبی
مقالات ادبی

46.95 دلار
کامل الصناعه الطبیه (جلد سوم)( 2012)
نویسنده: علی بن عباس مجوسی اهوازی   
مترجم: محمد خالد غفاری   
مقدمه: مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

49.50 دلار
کلیات دیوان شوریده شیرازی (فصیح الملک) (جلد دوم)( 2010)
شاعر: محمد تقی شوریده شیرازی   
به اهتمام: خسرو فصیحی   
خط: حسن فصیحی شیرازی   
زیر نظر: مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : شعر

37.95 دلار
کامل الصناعه الطبیه (جلد دوم)( 2009)
نویسنده: علی بن عباس مجوسی اهوازی   
ترجمه: محمد خالد غفاری   
مقدمه: مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

38.50 دلار