چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دانشگاه امام صادق (ع)
منطق الملخص/ عربی( 2002)
نویسنده: محمد بن عمر فخررازی   
به اهتمام: احد فرامرز قراملکی    آدینه اصغری نژاد   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
منطق

33.00 دلار
مایه های فلسفی در میراث ایران باستان( 2007)
نویسنده: احمد پاکتچی   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
تاریخ فلسفه در ایران

11.00 دلار
شرح اشارات و تنبیهات (نمط سوم: در باب نفس)( 2008)
نویسنده: سید حسن سعادت مصطفوی   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
شرح و نقد آثار فلسفی

34.50 دلار
ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی( 2011)
نویسنده: ارسلان قربانی شیخ نشین    رضا سیمبر   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
از انقلاب اسلامی به بعد

35.00 دلار
تاریخ تحولات سیاسی و اداری ایران (جلد اول): از عصر هخامنشیان تا پایان دوره اول حکومت بنی العباس( 2011)
نویسنده: سید علی علوی   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

32.50 دلار
تاریخ تحولات سیاسی و اداری ایران (جلد دوم): از آغاز تشکیل حکومت امرا و سلاطین ایرانی تا پایان عصر قاجار( 2011)
نویسنده: سید علی علوی   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

32.50 دلار
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی فلسطین (1381-1387)( 2012)
نویسنده: جواد یوسفی   
مقدمه: اصغر افتخاری   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
از انقلاب اسلامی به بعد

24.00 دلار
حوزه علمیه مروی و نقش آن در تاریخ معاصر( 2011)
به اهتمام: مجید آژده   
مقدمه: محمد رضا مهدوی کنی   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
اسلام : کتاب های عمومی

35.00 دلار
بیداری اسلامی: ملاحظات ایرانی و غربی( 2012)
ویراستار: علی اصغر افتخاری   
مدیر اجرایی: مصطفی اسماعیلی   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
سیاست

31.00 دلار
بیداری اسلامی: مبانی فلسفی و عملگرایی اسلامی( 2012)
به اهتمام: مهدی ذوالفقاری   

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
سیاست
اسلام : کتاب های عمومی

31.95 دلار