چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دانشگاه فردوسی مشهد
دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران از ( 2017)
نویسنده: وحید سینائی   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
دوره پهلوی

33.95 دلار
دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری( 2004)
نویسنده: مهدی مشکوه الدینی   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
زبان فارسی

57.95 دلار
توصیف و آموزش زبان فارسی( 2000)
نویسنده: مهدی مشکوة الدینی   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
زبان فارسی

18.95 دلار
فارسی هروی: زبان گفتاری هرات( 1997)
نویسنده: محمد آصف فکرت   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
زبان فارسی

21.50 دلار
شاهنامه پژوهی: دفتر نخست( 2006)
زیر نظر: محمد رضا راشد محصل   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
شاهنامه پژوهی: دفتر دوم( 2007)
زیر نظر: محمد رضا راشد محصل   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

16.00 دلار
قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری( 2011)
نویسنده: بئاتریس فوربزمنز   
ترجمه: جواد عباسی   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

24.50 دلار
فرهنگ اوزان شعر فارسی و فرهنگ اوزان صد شاعر بزرگ فارسی زبان( 2010)
نویسنده: تقی وحیدیان کامیار   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

34.50 دلار
دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی( 1998)
نویسنده: محمد جان قدسی مشهدی   
مصحح: محمد علی قهرمان   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

65.00 دلار
مکتب وقوع در شعر فارسی( 1995)
نویسنده: احمد گلچین معانی   

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

71.50