چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت
سیاست خارجی ایران در عراق جدید( 2007)
نویسنده: کیهان برزگر   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
سیاست

16.00 دلار
تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و چالش ها( 2013)
نویسنده: حسن روحانی   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
سیاست

14.00 دلار
امنیت اجتماعی( 2013)
نویسنده: سید رضا صالحی امیری    افسر افشار نادری   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
جامعه شناسی

15.50 دلار
مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی( 2013)
به کوشش: سید رضا صالحی امیری   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
جامعه شناسی

21.95 دلار
ایران در سیاست های فرانسه (2011-2007)( 2013)
تدوین: محمود واعظی    پیروز ایزدی   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
سیاست

13.95 دلار
افغانستان یک دهه پس از سقوط طالبان( 2012)
تدوین: محمود واعظی    عفیفه عابدی   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

13.95 دلار
منابع آب در جهان و منطقه خاورمیانه با تاملی بر وضعیت ایران( 2011)
نویسنده: مسعود شفیعی    فرزاد باقرزاده   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
طبیعت و جغرافیای طبیعی

14.95 دلار
اندازه گیری عملکرد توسعه بخش خصوصی در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44: مقایسه ایران با برخی کشورهای منطقه چشم انداز( 2012)
نویسنده: فرزانه مافی   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
اقتصاد

13.95 دلار
عوامل موثر بر تقاضای سینما( 2013)
نویسنده: عبدالکریم رحیمی   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
سینمای ایران

19.50 دلار
خانواده ایرانی؛ چالش ها و راهبردها( 2012)
به کوشش: ابراهیم حاجیانی   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
جامعه شناسی

13.95 دلار