چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رسائل سیاسی عصر قاجار( 2001)
تصحیح و تحشیه: غلامحسین زرگری نژاد   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
سیاست

44.95 دلار
اختر: 1292/جلد چهارم: سال هشتم، نهم، یازدهم، دوازدهم( 2003)
گردآورنده: محمد طاهر تبریزی   
تهیه و تنظیم: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

102.00 دلار
تاریخچه و تحلیل روزنامه های آذربایجان (1380 - 1230 شمسی)( 2003)
نویسنده: موسی مجیدی   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

20.00 دلار
اختر:‌1292/جلد سوم: سال ششم و هفتم( 2002)
گردآورنده: محمد طاهر تبریزی   
تهیه و تنظیم: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

51.50 دلار
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران: 1378( 2001)
نویسنده: پوری سلطانی   
با همکاری: رضا اقتدار   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

30.50 دلار
روزنامه ایران سلطانی وایران( 2001)
تدوین: جمشید کیان فر   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

70.95 دلار
اختر: 1292/جلد دوم( 2000)
گردآورنده: محمد طاهر تبریزی   
تهیه و تنظیم: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

55.00 دلار
اختر: 1292/جلد اول: سال اول تا سوم( 1999)
گردآورنده: محمد طاهر تبریزی   
تهیه و تنظیم: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

81.00 دلار
شکوفه، به انضمام دانش: نخستین روزنامه و مجله زنان در ایران( 1998)
زیر نظر: عبدالحسین نوایی   
ویراستار: مریم مزین السلطنه   
تهیه و تنظیم: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

34.50 دلار
روزنامه تبریز: جلد اول (سال اول و دوم)( 1995)
تهیه و تنظیم: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

51.50 دلار