چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
میزان
استفتاآت قضایی (مجموعه دو جلدی)( 2005)
نویسنده: یوسف صانعی   

ناشر: میزان

موضوع:
حقوق

63.00 دلار
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی( 2004)
نویسنده: ناصر کاتوزیان   

ناشر: میزان

موضوع:
حقوق

38.50 دلار
مبانی حقوق عمومی( 2004)
نویسنده: ناصر کاتوزیان   

ناشر: میزان

موضوع:
حقوق

31.95 دلار
نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان( 2002)
نویسنده: آوا واحدی نوایی   
مقدمه: رضا نوربها   

ناشر: میزان

موضوع:
حقوق

18.95 دلار
استالین گرایی و حزب توده ایران( 2008)
نویسنده: الهه کولائی   

ناشر: میزان

موضوع:
جنبش چپ در ایران

18.95 دلار
انتخابات در ایران( 2010)
نویسنده: علی احمدی   

ناشر: میزان

موضوع:
حقوق

26.00 دلار
حقوق زن: پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن( 2013)
نویسنده: سید حسن اسعدی   

ناشر: میزان

موضوع:
حقوق
زنان

28.50 دلار
مجلس و سیاست گذاری در ایران( 2012)
نویسنده: ویدا سینائی    سمیه زمانی   

ناشر: میزان

موضوع:
سیاست

14.95 دلار
جلوه های حقوقی کلیدر نوشته محمود دولت آبادی( 2012)
نویسنده: جواد محمودی   

ناشر: میزان

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

15.50 دلار
کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری( 2015)
نویسنده: سعید قماشی   

ناشر: میزان

موضوع:
حقوق

26.95 دلار