چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ (مجموعه دو جلدی)( 2006)
نویسنده: سلیم نیساری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

89.00 دلار
روضة العقول( 2004)
نویسنده: محمد بن غازی ملطیوی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن    ابوالقاسم جلیل پور   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

48.95 دلار
ویژگی های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هچری( 2004)
نویسنده: مهین دخت صدیقیان   
زیر نظر: دکتر پرویز ناتل خانلری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

13.95 دلار
جهان بینی در ایران پیش از انقلاب (تحلیل ادبی آثار چند نویسنده در بافت تاریخ افکار)( 2007)
نویسنده: کلاوس پدرسن   
گزارش: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

13.95 دلار
نقد مجموعه آثار داستانی اسماعیل فصیح و ...( 2007)
نویسنده: آناهید اجاکیانس   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

18.95 دلار
مناظر الانشاء( 2002)
نویسنده: خواجه عماد الدین محمود گاوان   
مصحح: معصومه معدن کهن   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

18.95 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی: جلد دوم (برندق خجندی - حیرتی تونی)( 2007)
به سرپرستی: اسماعیل سعادت   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

85.00 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی : جلد اول (آب - برزویه)( 2005)
به سرپرستی: اسماعیل سعادت   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

85.00 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند: جلد اول( 2005)
زیر نظر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

68.00 دلار
گنجینه گویش شناسی فارس، دفتر سوم (گویش های بلیانی، بیروکانی، حیاتی و ...)( 2006)
نویسنده: عبدالنبی سلامی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

25.50 دلار