چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
میراث مکتوب
متن شناسی شاهنامه فردوسی (مجموعه مقالات)( 2006)
به کوشش: دکتر منصور رستگار فسایی   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
اسکندرنامه (بخش ختا)( 2005)
نویسنده: منوچهر خان حکیم   
به کوشش: علی رضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

30.50 دلار
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان)( 2005)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی   
به کوشش: عبدالعلی ادیب برومند    محمد حسین نصیری کهنمویی   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

47.50 دلار
تذکرة المعاصرین( 1996)
نویسنده: محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

38.50 دلار
ارج نامه حبیب یغمایی( 2006)
تالیف و تدوین: سید علی آل داود   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

31.95 دلار
ارج نامه ملک الشعراء بهار( 2006)
نویسنده: علی میرانصاری   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

38.50 دلار
المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور (عربی)( 2005)
نویسنده: عبدالغافر بن اسماعیل فارسی   
تحقیق: محمد کاظم محمودی   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

44.95 دلار
جامع التواریخ: (تاریخ اغوز)( 2005)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

30.00 دلار
جامع التواریخ (تاریخ هند و سند و کشمیر)( 2005)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

35.95 دلار
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)( 2007)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

30.00 دلار