چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
بلور
فرهنگ موضوعی تاتی به فارسی( 2009)
نویسنده: جواد معراجی لرد   

ناشر: بلور

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

31.95 دلار
یادبودهای انقلاب جنگل، با نوشته هایی از : کریم کشاورز – حسن تهرانی افشاری – بحرالعلوم – فریدون نوزاد – افشین پرتو – جعفر خمامی زاده – هوشنگ عباسی ( 2011)
نویسنده: هوشنگ عباسی    محمدرضا توسلی   

ناشر: بلور

موضوع:
قاجاریه
از مشروطه تا پهلوی

39.00 دلار
آیین های سنتی نوروز در گیلان( 2013)
نویسنده: هوشنگ عباسی   
به کوشش: محمدرضا توسلی   

ناشر: بلور

موضوع:
آداب و رسوم مردم ایران

16.95 دلار
نامگذاری و وجه تسمیه آبادی های گیلان( 2014)
نویسنده: حسن دادرس    فرامرز کوچکی زاد   

ناشر: بلور

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

23.00 دلار
سرو کهنسال: شرح یکصد سال تلاش دکتر منوچهر ستوده( 2013)
به اهتمام: محمدرضا توسلی   

ناشر: بلور

موضوع:
مقالات ادبی

22.50 دلار
ایران شناسان و خاورشناسان به روایت علامه محمد قزوینی( 2013)
به کوشش: علی رفیعی جیردهی   

ناشر: بلور

موضوع:
ایران شناسی عمومی

15.00 دلار
نگاهی تازه به مشروطه در گیلان( 2013)
نویسنده: انوشیروان نعمتی اکبر   
تصحیح: فریدون نوزاد   
مقدمه: افشین پرتو   
به اهتمام: محمدرضا توسلی   

ناشر: بلور

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

15.50 دلار
سوگند و سوگندنامه هایی از ادب پارسی( 2013)
گردآوری: فریدون نوزاد   

ناشر: بلور

موضوع:
نقد ادبی

15.00 دلار
رجال سیاسی گیلان در دوره صفویه( 2014)
نویسنده: سید عباس آزموده   

ناشر: بلور

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای
صفویه، افشاریه، زندیه

20.00 دلار
قصه ها و مثل های تالشی( 2014)
نویسنده: علی عبدلی   

ناشر: بلور

موضوع:
افسانه ها و قصه ها

20.95 دلار