چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
بنیاد ایران شناسی
گزیده مقالات و اخبار روزنامه های مهم درباره خلیج فارس: 1320 -1253 ه. ش( 2008)
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   
تدوین: امیر هوشنگ انوری   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

154.00 دلار
بررسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس (1321-1226 ه.ق)( 2008)
تحقیق وتدوین: حسن حبیبی    محمد باقر وثوقی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

113.95 دلار
امامزاده ها و تربت برخی از پاکان و نیاکان: تهران، شمیرانات و شهرری( 2009)
کارگروهی: بنیاد ایران شناسی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

219.00 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران: 1385-1285/جلد اول( 2009)
تالیف: فاطمه فریدی مجید   
با همکاری: فاطمه دفتری    نجمه ملک پور   
مقدمه و بررسی نهایی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

120.00 دلار
وقایع نگاری خلیج فارس (بخش تاریخ ایران)( 2009)
نویسنده: جان گوردون لوریمر   
ترجمه: عبدالمحمد آیتی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

77.50 دلار
وصف خلیج فارس در نقشه های تاریخی: مصور، رنگی( 2007)
پدیدآورندگان: محمد حسن گنجی    محمد باقر وثوقی    فاطمه فریدی    امیر هوشنگ انوری   
مقدمه، تدوین و بازبینی نهائی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

315.00 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران:از 1285 تا 1385ه.ش(جلد چهارم)( 2011)
سرپرست طرح: فاطمه فریدی مجید   
مقدمه و بررسی نهایی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

120.00 دلار
شماری از بقعه ها، مرقدها و مزارهای استان های تهران و البرز(مجموعه دوجلدی)( 2010)
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

328.50 دلار
شهرهای ایران شهر، جلداول: آبادان-ایواوغلی( 2010)
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

118.50 دلار
ایران در کتاب نزهة المشتاق( 2009)
ترجمه: عبدالمحمد آیتی   
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

38.50 دلار