چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نی
ارمغان مور (جستاری در شاهنامه)( 2005)
نویسنده: شاهرخ مسکوب   

ناشر: نی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
داستان گنجی و شاهنامه( 2003)
نویسنده: کازوکو کوساکابه   

ناشر: نی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی( 2003)
نویسنده: رینولد الین نیکلسون   
ترجمه و تحقیق: آوانس آوانسیان   

ناشر: نی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

33.00 دلار
میناگر عشق (شرح موضوعی مثنوی معنوی)( 2003)
نویسنده: کریم زمانی   

ناشر: نی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

44.95 دلار
اسکندر و عیاران (تلخیص از کلیات هفت جلدی اسکندرنامه)( 2004)
نویسنده: منوچهر خان حکیم   
گزینش و ویرایش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: نی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

30.50 دلار
دیوان قصاید، مثنویات، تمثیلات و مقطعات پروین اعتصامی( 2003)
نویسنده: پروین اعتصامی   
مصحح: ابوالفتوح اعتصامی   
به اهتمام: ولی الله درودیان   

ناشر: نی

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : شعر

21.50 دلار
پایه گذران نثر جدید فارسی( 2005)
نویسنده: حسن کامشاد   

ناشر: نی

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

18.00 دلار
تاریخ نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد( 2006)
نویسنده: محسن روستایی   

ناشر: نی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

42.00 دلار
ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگارها( 2003)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   
مترجم: حجت الله اصیل   

ناشر: نی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

11.00 دلار
زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی: شامل تحقیق در احوال و آثار نسیمی و پژوهشی در اندیشه های او( 2003)
به اهتمام: یدالله جلالی پندری   

ناشر: نی

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

24.00 دلار