چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی
العراضة فی الحکایة السلجوقیة( 2009)
نویسنده: محمد بن محمد حسینی یزدی   
به کوشش: مریم میر شمسی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

39.95 دلار
منافع حیوان( 2009)
نویسنده: عبدالهادی بن محمد مراغی   
به کوشش: محمد روشن   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

47.50 دلار
سروده ها و نوشته های منیر لاهوری( 2009)
به کوشش: سید فرید اکرم   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

41.50 دلار
پژوهش های ایران شناسی: نامواره دکتر محمود افشار /جلد هجدهم( 2009)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکرای: کریم اصفهانیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

63.00 دلار
هفتاد گفتار از ایرج افشار( 2011)
به اهتمام: میلاد عظیمی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
مقالات ادبی
مجموعه ها و مقالات تاریخی

58.50 دلار
تاریخ فرهنگی یزد در روزگار شاه عباس ثانی و شاه سلیمان صفوی( 2012)
پژوهش و نگارش: محمد رضا ابوئی مهریزی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

32.50 دلار
نقد و بررسی کتاب های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره( 2012)
نویسنده: محمد شریف   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
نقد ادبی

31.00 دلار
آذربایجان در دوره سلجوقیان( 2012)
نویسنده: امیر سمیعیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

32.50 دلار
مسائل پاریسیه: یادداشتهای علامه محمد قزوینی (جلد چهارم)( 2012)
به کوشش: ایرج افشار    علی محمد هنر    میلاد عظیمی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
مقالات ادبی
مجموعه ها و مقالات تاریخی

41.50 دلار
دفتر تاریخ: مجموعه اسناد و منابع تاریخی (دفتر پنجم)( 2012)
به کوشش: ایرج افشار    کاوه بیات   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

54.50 دلار