چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
پژوهشکده تاریخ اسلام
علل و عوامل جابجایی کانون های تجاری در خلیج فارس( 2010)
نویسنده: محمد باقر وثوقی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

28.50 دلار
بررسی و تحلیل ادبی و جامعه شناختی نمادهای دینی در شعر شیعه قرن اول تا پنجم هجری( 2011)
نویسنده: زهره ناعمی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

25.50 دلار
تاریخ و حیات اجتماعی – فرهنگی کردهای ایزدی( 2012)
نویسنده: عثمان یوسفی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

29.00 دلار
زیدیه در تاریخ( 2014)
نویسنده: محمد کاظم رحمتی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

21.00 دلار
زندگی، زمانه و تاریخ نگاری وصاف شیرازی( 2013)
نویسنده: محبوبه شرفی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

16.50 دلار
تداوم و تحول تاریخ نویسی در ایران عصر قاجار( 2014)
نویسنده: عباس قدیمی قیداری   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
قاجاریه

27.50 دلار
گفتارهایی در باب تاریخ نگاری و روش شناسی تاریخی( 2014)
به اهتمام: گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

29.95 دلار
تاریخ نگاری در ایران عصر سلجوقی( 2014)
نویسنده: ناصر صدقی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

31.95 دلار
تاریخ جنگ ها: گزارش نبردهای ایران و عثمانی پس از سقوط صفویه( 2015)
نویسنده: ابراهام ایروانی   
ترجمه: فاطمه اورجی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

19.50 دلار
کیسانیه، جریان های فکری و تکاپوی سیاسی (تاملاتی جدید در باب زوال امویان و برآمدن عباسیان)( 2015)
نویسنده: روح الله بهرامی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
تاریخ اسلام

40.00 دلار